Analýza programov

Analýza programov

 • sledovanosť, v tis alebo %
 • podiel na trhu v %
 • reach v min alebo v %
 • priemerný dosah
 • lead-in, lead-out
 • rôzne cielové skupiny a demografické
 • charakteristiky obyvateľstva
Analýzy časových úsekov

Analýzy časových úsekov

 • sledovanosť, v tis alebo %
 • podiel na trhu v %
 • reach v min alebo v %
 • priemerný dosah
 • rôzne cielové skupiny a demografické charakteristiky obyvateľstva
TOP Rebríčky

TOP Rebríčky

 • rebríček TOP 10 relácií
 • rebríček TOP 100 relácií
 • rebríčky športový relácií, filmov, animovaných filmov
Periodicita výstupov analýz

Periodicita výstupov analýz

 • Týždenné
 • Mesačné
 • Štvrťročné
 • Ročné
Cenník

Cenník

 • Cena za analýzu závisí od počtu ukazovateľov, cieľových skupín a rozsahu dát